Pallavi Aiyar - Babies and Bylines Pallavi Aiyar - Choked Pallavi Aiyar - Punjabi Parmesan Pallavi Aiyar - China for the Indian Traveller Pallavi Aiyar - Chinese Whiskers Pallavi Aiyar - Smoke and Mirrors